Koronavirustilanteen tuomat kokoontumisrajoitukset ovat mietityttäneet matkailuyrittäjiä. Kaikki yli 10 hengen tilaisuudet ja kokoontumiset on edelleen kielletty, mutta miten tulisi toimia tätä pienempien ryhmien kohdalla esimerkiksi ohjelmapalvelutoiminnassa?

Koostimme työ- ja elinkeinoministeriön matkailutiimin kanssa yhteenvedon eri tahojen linjauksista ja suosituksista matkailutoiminnan näkökulmasta.

THL:n ja hallituksen koronavirusepidemian aikaisten rajoitusten mukaan

 • Kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä. Kaikkien muidenkin tapaamisten ja kokoontumisten tarpeellisuutta täytyy nyt harkita tarkkaan ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää.
 • Kaikkia lähikontakteja tulee välttää, myös alle 10 henkilön osalta. Koronavirus leviää nimenomaan silloin, kun vietetään yhdessä aikaa lähietäisyydellä, myös pienemmissä ryhmissä. Kuka tahansa meistä voi olla oireeton viruksen kantaja, joka tartuttaa muita.
 • Ruuhkaisia retkeily- ja luontokohteita tulee välttää.
 • Hallitus suosittaa, että tartuntojen vähentämiseksi myös ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla vältetään.
 • Erityisesti yli 70-vuotiaiden on vältettävä altistumista koronavirukselle. Iäkkäillä on selvästi nuoria ihmisiä suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.
 • Linjaus kokoontumisrajoituksesta perustuu tartuntatautilakiin, jossa ei tätä säännöstä (58 §) koskevaa rangaistussäännöstä ole. Se vaikuttaa myös kokoontumislain soveltamiseen, jota poliisi valvoo. Kokoontumislain vastainen toiminta voi olla rangaistavaa kokoontumisrikkomuksena, jolloin maksimirangaistus on sakko.

Ohjatun toiminnan sääntelystä löytyy ohjeistusta liikuntatoiminnan osalta:

 • Ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan. Mahdolliset harjoitukset on toteutettava siten ettei lähikontakteja synny.
 • Kilpailuja ja muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ulkoliikuntapaikoilla ei voi järjestää.

Aluehallintovirastojen osalta kokoontumisrajoituksista todetaan seuraavaa:

 • Aluehallintovirastot ovat 17.3. ja 8.4.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Nykyiset määräykset ovat voimassa 31.5. asti. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien osalta arviointi tehdään viimeistään kesäkuun alussa.
 • Yleinen kokous tarkoittaa tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.
 • Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.
 • Hallituksen linjausta ei ole tarkoitettu rajoittamaan yritystoimintaa tai estämään asiakkaiden palvelemista. Tarvittaessa palveluntarjoajan on perusteltua muuttaa toimintatapojaan ja pyrkiä palvelemaan ihmisiä yksilöllisemmin tai pienempinä ryhminä.
 • Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita etäisyyden pitämisestä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset niitä noudattavat. Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää vältellä kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Näin suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormitu.
 • Kyseessä on kokoontumisrajoitus, ei liikkumiskielto.

Metsähallituksen Luontopalveluiden koronaohjeistuksessa todetaan, että

 • Luontokohteissa voi retkeillä ja eräillä terveysviranomaisten ohjeistuksia noudattaen.
 • Retkeilijöiden tulee nyt ehdottomasti välttää kaikenlaisia vilkkaita taukopaikkoja, mutta ei myöskään tule lähteä retkeilemään kauas maastoon.
 • Luonnossakin pitää noudattaa viranomaisten antamia hygieniaohjeita: aina on pidettävä riittävä turvaväli kanssaretkeilijöihin ja käsihygieniasta on pidettävä hyvä huoli.
 • Minkäänlaisilla taukopaikoilla ei tule oleskella liian lähellä toisia. Myös retkikohteiden käymälöissä on muistettava hyvä hygienia.
 • Metsähallitus on toistaiseksi lopettanut kaikkien luontokeskusten yleisöpalvelut ja ryhmäopastukset.

Tiivistetysti: hallituksen ja terveysviranomaisten vahva suositus on, että kaikkea ei-välttämätöntä vapaa-ajan kokoontumista ja toimintaa ryhmissä vältettäisiin, vaikka ryhmäkoko olisikin alle 10 henkilöä. Jos luonnossa/kohteessa on kuitenkin useampi henkilö samaan aikaan, tulee kaikkia lähikontakteja välttää ja riittävistä (min. 2m) turvaväleistä huolehtia. On erittäin suositeltavaa, että asiakkaat itse ottavat poikkeusolot ja hallituksen suositukset huomioon.

Linkit:

THL: Usein kysyttyä koronaviruksesta

Valtioneuvosto: Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset

Aluehallintovirasto: Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

Metsähallituksen Luontopalvelut: Ohjeistus koronavirukseen liittyen

Rural Finland II -koordinaatio: Vinkkejä ja linkkejä matkailutoimijoille koronavirustilanteeseen liittyen