Rural Finlandin strategiatyökalutaulukoihin on koottu tiivistetyssä muodossa maakunnallisten matkailustrategioiden ja maakuntastrategioiden matkailua koskevat keskeiset linjaukset. Työkaluja voidaan käyttää apuvälineenä matkailuhankkeiden suunnittelussa, arvioinnissa ja strategianmukaisuuden varmistamisessa. Työkalut mahdollistavat maakuntien strategioiden keskinäisen vertailun ja uusien ideoiden hakemisen yli maakuntarajojen. Lisäksi strategiatyökalut havainnollistavat valtakunnallisten matkailun linjausten toteutumista maakuntien strategioissa.
 
Strategiatyökalut koostuvat Excel-taulukoista. Taulukoiden ensimmäinen välilehti on luokiteltu ja tiivistetty yhteenveto maakuntien strategioista. Yhteenveto on koottu seuraaville välilehdille poimituista 18 maakunnan matkailu- ja maakuntastrategioiden keskeisistä matkailua koskevista sisällöistä.
 
Matkailustrategiatyökalussa on tarkasteltu ensisijaisesti maakuntaliittojen toimesta laadittuja matkailustrategioita tai sitä vastaava koko maakuntaa tai sen sisällä olevaa pienempää aluetta koskeva strategia. Matkailustrategioiden sisällön luokitteluperusteena on käytetty Matkailun tiekartan 2015-2025 mukaista rakennetta ja siinä esitettyjä matkailun kehittämisteemoja: yhteistyö, kohdemarkkinat ja -ryhmät, tuotetarjonnan painopisteet, elinkeinon kehittäminen, markkinointi ja myynti, saavutettavuus ja toimintaympäristö sekä määrälliset tavoitteet.

Matkailustrategiatyökalu Excel-tiedostona


Maakuntastrategiatyökaluun
on koottu matkailua koskevat linjaukset pitkän aikavälin maakuntastrategioista/-suunnitelmista sekä lyhemmän aikavälin maakuntaohjelmista ja niiden voimassa olevista toimeenpanosuunnitelmista. Taulukkoihin on koottu maininnat matkailun nykyisestä alueellisesta merkityksestä, kehityspotentiaalista, matkailuun liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet eri painopistealoilla, mainitut kohdemarkkinat ja -ryhmät, matkailun yritystoiminnan ja keskittymien kehittämiseen liittyvät linjaukset ja toimenpiteet sekä matkailuun kytketyt tavoitteet ja toimienpiteet yleisissä kehittämisteemoissa (yhteistyö ja vaikuttaminen, markkinointi ja imago, saavutettavuus, maankäyttö ja toimintaympäristö). Lisäksi taulukkoon on koottu strategioissa esitetyt matkailun kehityksen mittarit ja indikaattorit.

Maakuntastrategiatyökalu Excel-tiedostona


Taulukoiden luettavuudessa on vielä paljon parannettavaa ja otamme mielellämme vastaan kaikkea palautetta, toiveita ja kehitysehdotuksia strategiatyökaluihin liittyen. Voit myös ilmiantaa puuttuvia strategioita sekä ilmoittaa mahdollisista virheellisistä tiedoista. Palautteet voi laittaa suoraan sähköpostitse (raija.ruusunen(a)karelia.fi / tero.taatinen(a)karelia.fi) tai palautelomakkeen kautta.