Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamisen teemapäivä, Helsinki
Thursday, 19. September 2019, 09:00 - 16:30

Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamisen teemapäivä


Paikka: Helsingin kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13


Aika: Torstai 19.9.2019, klo 9.00 – 16.30

Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua!

Miksi ihmeessä Suomen ruokamatkailun kehittämistä?

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja sparrausta kehitystyöhön. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan. Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistamishanke on käynnistynyt syyskuussa 2018, ja kestää syyskuuhun 2021. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja hankkeen rahoittajana on EU:n maaseuturahasto. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Hungry For Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen teemapäivä ja työpaja järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa. Ilmoittautuminen 13.9.2019 mennessä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Location Helsingin kaupungintalon juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki