Matkailuun liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja

 

Matkailun kehittäjille suunnatun tietotarvekyselyn tuloksia

Tutkimustiedon tiivistelmiä

Tarinallistaminen - eli tarinalähtöinen palvelumuotoilu

Paikallisuuden tuotteistaminen matkailussa

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Luova matkailu

Näkökulmia matkailun ennakointiin

Heikot signaalit matkailuyritysten ennakoinnissa

Vapaa-ajan asukkaiden palvelukysynnän nykytila ja tulevaisuus

Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä

Seniorimatkailun edistäminen

Venäläismatkailun trendit

Luonnontuotteet matkailualalla

Perhematkailun trendit

Matkailun 10 trendiä

Tulevaisuuden matkailijat

ProWell - Maaseudun hyvinvointimatkailun trendit ja kehittäminen

Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset (TEM 2016)

Matkailun luvut kuvina 2015


Pyörämatkailun merkitys maaseutualueille

Markkinatietoa kansainvälisistä asiakkaista

Venäläiset matkailijat Suomessa

Kiinalaiset matkailijat Suomessa

Japanilaiset matkailijat Suomessa

Saksalaiset matkailijat Suomessa

Tuotekäsikirja

Lisätietoa raporteista: http://uefmot.blogspot.fi/2016/10/kansainvaliset-matkailijat-suomessa.html

Muita tutkimuksia ja julkaisuja

Matkalla menestykseen - kokemuksia yritysryhmässä toimimisesta (JAMK & SAMK)

Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailun - teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia (Virtuaaliluonto-hanke)

Virtuaaliluonto-hankkeen tietopaketit yrityksille (mm. someanalytiikkaa, videotuotantoa, 360-videot)

Kulttuurireitti yhteisenä toiminta-alustana; Taustaselvitys Euroopan neuvoston kulttuurireittien laajennetusta osittaissopimuksesta (EPA) (OKM)

Reittien monikäyttöselvitys (REILA-hanke)

Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun, Matkailun tiekartta 2015 - 2025 (TEM)

Matkailun tiekartan tiivistelmä

Suomen matkailun digitiekartta (Visit Finland)

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti tammikuu 2016 (TEM)

Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset (TEM 2016)

Kohderyhmätietoa Venäjän, Saksan, Japanin ja Kiinan markkinoista - Saimaan markkinointi kansainvälisillä markkinoilla (UEF, Saimaa Destination 2020 -hanke)

Matkailutilinpito - Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2014-2014 (Visit Finland)