Matkailun kehittämisen työkaluja


Tälle sivulle on kerätty matkailun kehittämisen työkaluja, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Matkailun työkalupakki

Matkailun työkalupakki (päivitetty 23.11.2017: lisätty työkaluja, tarkistettu linkkien toimivuus)

Linkki avautuu uuteen ikkunaan. Voit ladata työkalupakin omalle koneellesi avautuneen ikkunan yläreunan Drivenuoli-painikkeella. HUOM. Suoraan selaimessa katsottaessa sisällysluettelon otsikkolinkit eivät toimi. Koneelle ladatussa pdf-tiedostossa ne toimivat.
Jos olet käyttänyt pakissa esiteltyjä työkaluja tai tiedät työkalun, joka tulisi olla mukana pakissa, ilmoita siitä meille. Kokemuksia työkalujen käytöstä voi lähettää meille sähköpostilla osoitteeseen raija.ruusunen(a)karelia.fi tai tero.taatinen(a)karelia.fi.

Maaseutumatkailun yritysbarometri -työkalu

Yritysbarometri -työkalun avulla voidaan kerätä alueen maaseutumatkailuyrityksistä ajankohtaista tietoa yritysten tarjoamista palveluista, työllistävyydestä, matkailuliiketoiminnan liikevaihdon osuudesta, hanketoimintaan osallistumisesta, yrityksen toiminnan viimeaikaisesta kehittymisestä ja kehitysnäkymistä.
Maaseutumatkailun yritysbarometri -työkalu

Hankerekisteri

Hankerekisteri Excel-tiedostona (päivitetty 14.12.2017)
Voit ladata Excelin omalle koneellesi avautuneen ikkunan yläreunan Drivenuoli-painikkeella tai klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Tallenna nimellä / Save as.

Rekisteriin on listattu myönteisen rahoituspäätöksen saaneet matkailuun liittyvät kehittämishankkeet. Hankkeet löytyvät välilehdiltä maakunnittain. Ylimaakunnalliset hankkeet löytyvät useamman maakunnan tiedoista ja kansalliset hankkeet ovat viimeisenä erikseen omalla välilehdellään. Ensimmäiselle välilehdelle on koottu kaikki rekisterin hankkeet yhteen helpottamaan tiedonhakujen tekemistä.

Hankkeet on jaoteltu karkeasti teemoihin, jotka pohjautuvat Visit Finlandin katto-ohjelmiin ja tuotekehityksen painopisteisiin. Hankkeiden laajuus, tyyppi sekä tarkoitus ovat osin tulkintoja – ne saattavat siis sisältää erehdyksiä. Jaottelujen tarkoitus on jäsentää listaa ja helpottaa tiedonetsintää. Tarkemmat selitteet teemoista ja hanketyypeistä Excelin otsikkorivin kommenteissa.
 
Otamme mielellämme vastaan palautetta, toiveita ja kehitysehdotuksia hankerekisteriin liittyen. Voit ilmiantaa puuttuvia hankkeita sekä ilmoittaa mahdollisista virheellisistä tiedoista.

Hankeselvitys

Hankeselvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, millä tavoin kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 matkailuhankkeet toteuttavat matkailun kansallisia strategisia tavoitteita. Hankkeita peilattiin Suomen matkailustrategian kehittämisteemoihin ja niistä etsittiin teemoja eteenpäin vieviä toimenpiteitä. Selvitys pyrkii omalta osaltaan tukemaan kansallisen matkailustrategian toteutumista. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää pohjana maaseutumatkailun koordinointitoiminnassa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Selvityksessä käytetyn analysointitaulukon tiedoista näkee helposti, mitä kunkin maakunnan merkittävimmissä matkailuhankkeissa tehdään. Analysointitaulukon pohjalta voi saada myös uusia ideoita ja ajatuksia niin käynnissä olevien kuin tulevienkin hankkeiden toimenpiteisiin.

Selvityksessä käytetty analysointitaulukko hanketietoineen (Excel)
Mukana olleet hankkeet löytyvät taulukon välilehdiltä maakunnittain. Lisäksi ylimaakunnalliset ja kansalliset hankkeet ovat omilla välilehdillään.

Lisätietoa hankeselvityksestä.

Strategiatyökalut

Matkailustrategiatyökalu Excel-tiedostona (päivitetty syksyllä 2017)

Maakuntastrategiatyökalu Excel-tiedostona (päivitetty syksyllä 2017)

Voit ladata Excelit omalle koneellesi avautuneen ikkunan yläreunan Drivenuoli-painikkeella tai klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Tallenna nimellä / Save as.

Rural Finlandin strategiatyökalutaulukoihin on koottu tiivistetyssä muodossa maakunnallisten matkailustrategioiden ja maakuntastrategioiden matkailua koskevat keskeiset linjaukset. Työkaluja voidaan käyttää apuvälineenä matkailuhankkeiden suunnittelussa, arvioinnissa ja strategianmukaisuuden varmistamisessa. Työkalut mahdollistavat maakuntien strategioiden keskinäisen vertailun ja uusien ideoiden hakemisen yli maakuntarajojen. Lisäksi strategiatyökalut havainnollistavat valtakunnallisten matkailun linjausten toteutumista maakuntien strategioissa.

Matkailustrategiatyökalussa on tarkasteltu ensisijaisesti maakuntaliittojen toimesta laadittuja matkailustrategioita tai sitä vastaava koko maakuntaa tai sen sisällä olevaa pienempää aluetta koskeva strategia. Maakuntastrategiatyökaluun on koottu matkailua koskevat linjaukset pitkän aikavälin maakuntastrategioista/-suunnitelmista sekä lyhemmän aikavälin maakuntaohjelmista ja niiden voimassa olevista toimeenpanosuunnitelmista.

Taulukoiden luettavuudessa on vielä paljon parannettavaa ja otamme mielellämme vastaan kaikkea palautetta, toiveita ja kehitysehdotuksia strategiatyökaluihin liittyen.

Yritysryhmäaiheista materiaalia

Yritysryhmäteemaisen kehittäjätapaamisen videotallenne
Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna (Reijo Martikainen, Maaseutuvirasto)
Esimerkkihankkeita:
Hiljaisuuden kehittäjät -hanke (Minna Murtonen, Äksyt Ämmät Oy)
Kansainvälistyvä Konnevesi -yritysryhmä (Sanna Kiuru, Ääneseudun Kehitys Oy)
Pure Toivakka (Leeni Minkkinen, Wäärälä Oy)
Flavours of Kuusamo Lapland -hanke (Patricia Potrykus, Naturpolis Oy)

Yritysten yhteistyöhankkeet (Maaseutuvirasto)
Yritystietolomake yritysryhmähankkeisiin (PDF-tiedosto)

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirjan päivitetty versio

Käsi­kir­jas­sa pa­neu­du­taan ke­hit­tä­mis­hank­kei­den to­teut­ta­mi­seen. Käsikirja an­taa yleis­kä­si­tys han­ke­toi­min­nas­ta: hank­keen suun­nit­te­lus­ta, ha­ke­mi­ses­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja päät­tä­mi­ses­tä.

Tuotesuositukset

Ruokamatkailun tuotesuositukset
Hevosmatkailun tuotesuositukset
Kalastuksen tuotesuositukset
Melonnan tuotesuositukset
Retkipyöräilyn tuotesuositukset
Vaelluksen ja sauvakävelyn tuotesuositukset
Eläinten katselun tuotesuositukset
Hyvinvointimökkien tuotesuositukset
FinRelax-tuotesuositukset
Culture Finland -tuotesuositukset
Culture Finland -peruskriteerit
Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit

Muuta tutustumisen arvoista

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa - Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä matkailueläinten hyvinvointiin

Kriisiviestinnän ohjeet matkailualueille ja -yrityksille

Ruokamatkailustrategian jalkautuksen toimenpiteet, työkalut, tulokset ja tuotokset

Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot:
Suomeksi
Ruotsiksi
Englanniksi
Venäjäksi
Ranskaksi
Saksaksi

ReilaRiski - Reittien riskienhallintatyökalu

Hiilijalanjälkilaskuri
Lisätietoa VÄHIMAT-hankkeesta

Ruokamatkailustrategian jalkautuksen toimenpiteet, työkalut, tulokset ja tuotokset (Haaga-Helia)

Lähiruoan suoramyyntiin liittyviä ohjeita ja säädöksiä AitojaMakuja.fi-sivustolla.
Sivuilla lisäksi lähiruokateemaisten webinaarien tallenteet sekä ruokamatkailu-osio.
Ruokamatkailuun liittyviä työkaluja ja tutkimuksia Hungry for Finlandin sivuilta.

Handbook of transnational rural wellbeing tourism product development

Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? - Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen

Tuotekäsikirja kv-matkailijoille suunnattujen palvelujen tuottamiseen (Saksa, Kiina, Japani, Venäjä)

Matkanjärjestäjien tutustumismatkat - Buyers Trips ABC Opas matkanjärjestäjien tutustumismatkojen järjestämiseen

Ohjeita kotimajoitusta tarjoavalle (TEM 2016)
englanninkielinen versio
ruotsinkielinen versio

Kotimajoittajan opas (Homestay-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu 2013)

Vuokramökin irtaimiston hintaselvitys- ja muistilista (ProAgria Etelä-Savo)