Manner-Suomen maaseutuohjelma rahoittaa 0,5 milj. eurolla Visit Finlandin hallinnoimaa, 2,5 vuotta kestävää Outdoors Finland –kehittämisohjelmaa. Ohjelma jakaantuu kahteen osaan: mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen ja luonto- ja reitistökohteiden laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.

Tutkimuksissa on havaittu, että maaseudun mikro- ja pk-yritykset voivat menestyksellisesti toimia kansainvälisillä markkinoilla ja niiden kohdalla luontoon pohjautuva markkinointi on erityisen tehokasta. Ohjelmassa pyritään sekä parantamaan Suomen luontomatkailun näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa kansainvälisillä markkinoilla että lisäämään yritysten pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin.
 
Toimenpiteisiin kuuluvat luontoteemaiset messut, media- ja myyntitapahtumat ja ostajavierailut valituilla markkina-alueilla. Outdoors Finland -ohjelmassa tehdään yhteistyötä alueellisten matkailuorganisaatioiden ja hankkeiden kanssa, jotka vastaavat yrityksille tarjottavista tukitoimenpiteistä kuten kansainvälistymiskoulutuksesta. Ohjelmalla tuetaan omatoimisten luontomatkailutuotteiden tarjontaa ja markkinointia, joita erityisesti majoituskohteiden toivotaan ottavan tarjontaansa. Myös kansallispuistojen hyödyntämistä kohteiden tarjonnassa edistetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Edellytyksenä ohjelman toimenpiteisiin osallistumiselle on, että yritys hyödyntää ympäröivää luontoa tuotteissaan ja englanninkielinen tuotekuvaus hintoineen on saatavilla. Tuotteet voivat olla opastettuja paketteja tai omatoimisia ohjelmia.

Luonto- ja reitistökohteiden laadun parantaminen ja niihin liittyvä monikanavainen viestintä edistää omatoimisten luontomatkailukohteiden myyntiä ja tukee samalla mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ympäröivää luontoa kansainväliseen liiketoimintaan. Tämän ohjelman puitteissa toteutetaan erilaisia koulutuksia ja valmennuksia ympäri Suomea tähdäten sekä laadun että viestinnän paranemiseen. Ohjelman osatoteuttajana toimii Lahden ammattikorkeakoulu vastaten luonto- ja reitistökohteiden kehittämiseen liittyvästä valmennuksesta.

Näitä toimenpiteitä tukee www.outdoorsfinland.fi ja .com -portaali, joka on puolueetonta reitti- ja luontokohdeinformaatiota jakava kansallinen portaali. Portaalista kävijä voi poimia reittitiedon juuri haluamassaan muodossa ja jakaa sen muillekin. Outdoors Finland -ohjelmassa neuvotaan, miten yritykset ja alueet voivat hyödyntää monikanavaista reittitietoa. Portaalin rakentamisen on rahoittanut Manner-Suomen maaseutuohjelma 2011-2014 ja alueet voivat liittyä siihen omalla kustannuksellaan. Portaali on voittoa tavoittelematon.

Lisätiedot:

Visit Finland / Finpro ry, Terhi Hook, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (projektipäällikön valintaan saakka)
Lahden ammattikorkeakoulu, Pirjo Räsänen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 044 708 1242