Rural Finland -hankkeen yhtenä toimenpiteenä on koota matkailun aluetoimijoista kansallinen kehittäjäverkosto. Osana tätä verkoston koostamista hankkeessa aloitettiin viime vuoden lopulla aluetilaisuuskierros, joka ulottuu kaikkiin maakuntiin. Tilaisuuksien tarkoituksena on aluetoimijoiden yhteensaattamisen lisäksi saada tietoa mm. maaseutumatkailun keskeisimmistä kehittämiskohteista, hyvistä käytänteistä sekä yhteistyö-, tieto- ja osaamistarpeista. Tilaisuudet on tarkoitettu erityisesti matkailun kehittäjille, rahoittajille ja toimintaryhmille.

Tähän mennessä on ehditty jo pitää tilaisuudet Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Tässä listaa tulevista tilaisuuksista

Lisätietoa aluetilaisuuksista: projektipäällikkö Raija Ruusunen (050 356 0897, raija.ruusunen(a)karelia.fi).