Rural Finland II -koordinaatiohanke toteuttaa talven ja kevään 2019 aikana kaikille matkailun parissa toimiville avoimen alueellisten työpajojen sarjan. Maakuntien matkailutoimijoilla on työpajoissa mahdollisuus tuoda esille omat näkemyksensä matkailun kehittämisen nykytilanteesta sekä keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä tulevaisuudessa. Työpajojen tulokset kerätään TEM:n koordinoimaa Matkailun tiekartan 2015-2025 päivitystyötä varten. 

Työpajatyöskentelyn ja Matkailun tiekartan päivitystyön avuksi keräämme tietoja alueiden matkailun kehittämistilanteesta. Matkailutoimijoille lähetettävällä kyselyllä selvitetään matkailun kehittämishankkeiden toimenpiteitä suhteessa Suomen matkailustrategian tavoitteisiin. Kysely on tarkoitettu erityisesti nykyisen ohjelmakauden aikana käynnissä olevien tai jo päättyneiden matkailuhankkeiden vetäjille. Joten jos työskentelet tai olet työskennellyt kuluvalla ohjelmakaudella matkailuhankkeessa, niin käythän jättämässä vastauksesi oman maakuntasi kyselyyn.

Työpajojen ajankohdat, kyselylinkit ja materiaalit löydät Aluekierrokset-välilehdeltä.