Meissä kaikissa asuu luontotieteilijä


Pauli Pyykkö

Avoimen amk:n opiskelija

Olen 55-vuotias maa- ja metsätaloutta harjoittava mies Torniosta. Olen ollut koukussa aikuisopiskeluun vuosituhannen alusta lähtien. Mielenkiintoni on vaihtunut alkuaikojen tietotekniikan opiskelusta bio- ja kiertotalouteen. Ammattikorkeakoulujen verkostoitumisen kautta olen Lapin AMK:n opinnoissa tutustunut myös Karelian opintotarjontaan ja päätynyt muun muassa Näkökulmia biotalouteen ja Kiertotalous.nyt -opintojaksoille.

Minua kiinnostaa aihe lähtökohtaisesti oman ammatin harjoittamisen kautta. Lisäksi ilmastonmuutoksen ympärillä käytävä keskustelu lienee tuonut aiheen lähes jokaisen suomalaisen tietoisuuteen. Some ja sähköinen tiedonvälitys suorastaan tulvivat mielipiteitä, tutkimuksia ja uutisaiheita aihealueeseen liittyen. Opintojen myötä olen saanut aiheesta monipuolisesti tietoa ja tieteellisiä erilaisia näkökulmia. Minulle se antaa perustan tarkastella asiaa kiihkottomasti olemassa olevan tiedon valossa. Se on sitä, että asiat riitelevät, eivät ihmiset -filosofiaa aidoimmillaan.

Ammatillisesti minua kiinnostaa oma vaikuttaminen ympäristön tilan parantamiseen ja ylläpitämiseen. Saan tietoa, miten toimenpiteeni vaikuttavat luontoon ja miten niitä vaikutuksia voisi ehkä suunnata parempaa lopputulosta tavoitellen. Alahan kehittyy jatkuvasti ja uutta tietoa tulee koko ajan. Opiskelun yksi seuraus on tiedonhankintakanavien löytäminen ja niiden seuraaminen opintojakson jälkeenkin.

Verkossa tapahtuva opiskelu antaa vapautta edetä omaan tahtiin. Opiskella voi paikasta riippumatta miltei missä tahansa, kunhan on internet-yhteys käytettävissä. Minusta opinnot sopivat kaikille. Opintotarjonta on varsin monipuolinen ja henkilökunta auttaa mielellään ongelmatilanteissa. Minulla opinnot jatkuvat kesään asti ja katson sitten taas kesäloman jälkeen syksyn opintotarjontaa.