Tarkkuusvalmistus

Tarkkuustekniikka on valmistus- ja materiaaliteknologioiden sekä mittaamisen syvällistä ymmärtämistä ja lisäarvon tuottamista tuotteisiin. Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan tutkimus- ja laboratorioympäristössä tehdään soveltavaa yritysten tarpeisiin pohjautuvaa tuote- ja tuotantoprosessien kehitystä yhdessä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken.

Tarjoamme yrityksille asiantuntijapalveluja ja koulutusta tarkkuusvalmistuksesta. Hyödynnä ainutlaatuinen tarkkuustyöstöympäristömme tuotteesi kehittämisessä.

Suurnopeustyöstö ja muotinvalmistus

Edistä tarkkuusvalmistuksen soveltamista muottiosien valmistamisessa tarkkuustyöstöympäristössä. Suurnopeustyöstö ja muotin valmistus koulutuksessa viet yrityksesi tuotekehitysosaaminen uudelle tasolle. Rakennamme koulutuksen yrityksesi oman tuotteen ympärille, jolloin saat koulutuksesta parhaan hyödyn. Koulutuksessa saat kattavan teoriapaketin, jota hyödynnät jatkossa tehtävissäsi.

Kenelle?

Koulutus on kohdennettu tarkkuustyöstöä ja tarkkuuskomponentteja valmistavien yritysten tuote- ja tuotannon suunnittelijoille, valmistuspäälliköille, työstökoneiden operaattoreille/ohjelmoijille, mittahenkilöstölle, jne.

Toteutus

Koulutus räätälöidään yritysten tarpeisiin laajuudeltaan ja sisällöltään. Koulutus toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan laboratorioympäristössä. Kouluttajina toimivat Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan tutkimus- ja laboratorioympäristön asiantuntijat.

Sisältö

Teoria:

 • Muottirakenteen analyysi valmistustekniikoiden osalta
 • Teoriaosuus: suurnopeus ja kovatyöstö, kiinnitinjärjestelmät ja mittausmenetelmät
 • MIM-valmistus prosessi (Metal Injection Moulding)
 • CAM ohjelmointi: 3-akseliset suurnopeusradat viimeistelyssä, lastuamisarvot, 3D mallit ja paletointi, parametriset työstöradat CREO, työkalukirjastot, kiinnitinkirjastot, viimeistelyradat PowerMill, suurnopeustyöstöstrategiat, lastuamisarvot, 5-akseliset työstöradat

Työstö:

 • Kappaleen kiinnitys palettiin ja esiasetus koordinaattimittakoneella
 • Suurnopeustyöstö kovatyöstö Mikronilla XSM 400 (koneen operointi, lämpötilanhallinta, terien asettelu/mittaaminen)
 • Kappaleen mittaaminen paletissa Wenzel koordinaattimittakoneella
 • Muut mittausmenetelmät (Nivelvarsimittaus Faro, videomittaus, profilometria)
 • Pistedatan vertaaminen 3D malliin
 • Tarkkuustyöstökoneen valinnasta

Optical Component Manufacturing

This joint workshop with manufacturing industry will go through with real life examples the limitations and critical steps of prototyping optical parts or devices. The workshop will highlight some difficulties and possibilities while going through a product development cycle of photonics devices.

The workshop will have a hands on session where an optical quality freeform steel insert for moulding application will be manufactured, measured and moulded. The hands on session will be accompanied by going through several case studies of precision engineered demonstrators manufactured by Karelia University of Applied Sciences. The case studies will handle the following topics (published at EUSPEN and SPIE conferences):

 • ALD coated freeform spectrometer mirror
 • Combination process of diamond machining and roll-to-roll UV-replication for thin film micro- and nanostructures
 • Practical Shrinkage Compensation method for Injection Molded LED Optic
 • Ultrasonic vibration cutting of freeform steel insert
 • Injection moulded lens array for imaging application
 • Fabrication of hybrid optical line generator by direct machining
To whom?

R&D managers of optical manufacturing, precision machine tool operators, metrology specialists optical designers, product development specialists etc.

Practical arrangements

The workshop is tailored to the customer's needs in terms of duration and content (case studies, theory of precision manufacturing and laboratory sessions). On-site training in a precision engineering laboratory at Karelia University of Applied Sciences. Participants receive precision manufacturing theory package and publications.

Contents

Theoretical lectures:

 • From ray tracing to a product path
 • What kind of surface shapes can be manufactured through machining, materials limitations
 • Tolerance chains of optical devices, how to maintain accuracy in an assembly, data translation errors, integrated ray tracing and CAD designing softwares
 • Optical quality inserts for moulding applications: high speed milling and ultra precision machining
 • Analysing an optical quality mold construction: Plastic moulded parts tolerances DIN 16742, mold materials, shrinkage, alignment issues, insert materials, moldflow simulation, variotherm and compression molds, overmoulding technique, moulding machine considerations
 • CAD/CAM programming: using STEP or IGS files, using point clouds, dedicated ultra precision machine tool programming softwares: Diffsys and Nanocam 4D, millig tool paths through PowerMill, cutting strategies, tool selection, cutting values
 • Replication processes: injection moulding, embossing, roll-to-roll production
 • Metrology of optical components: interferometry, profilometry, co-ordinate measuring

Laboratory work and hands on sessions, manufacturing of freeform moulded lens:

 • Working in a precision manufacturing laboratory: thermal issues, environment stability, safety issues, cleanliness, chips, dust and other particles
 • Operating a high speed machine tool, manufacturing a pre-machined freeform optical quality steel insert component
 • Setting up a diamond machine tool
 • Ultra sonic assisted cutting of freeform optical component
 • Insert metrology with multi-axis profilometer and co-ordinate measuring machine, topography measurement by white light interferometry (available at UEF)
 • Setting up an injection moulding machine for optical quality moulding
 • Moulding a freeform lens on PMMA or COC material 
 • Measuring the moulded lens with profilometer or co-ordinate measuring machine

Yhteyshenkilö


Projektipäällikkö Juha Väyrynen
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu

>> Tutustu myös tarkkuustekniikan laboratoriopalveluihin !

Hyödynnä koulutuksiin saatava taloudellinen tuki!

 Koulutuksiin on mahdollista hakea ELY-keskukselta/TE-toimistosta tukea (yhteishankintakoulutus). Karelia-amk on ELY-keskuksen sopimuskouluttaja Täsmä- ja RekryKoulutuksissa. ELY-keskus tukee koulutusta taloudellisesti, jos koulutukseen on vahvat työ- ja elinkeinopoliittiset perusteet. Koulutuksen kokonaiskustannukset yrityksellesi ovat 30–50 % koulutuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.

Lue lisää tukimahdollisuuksista >> https://www.karelia.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/hae-tukea-koulutuksiin