Strateginen perusta

 

Karelia-ammattikorkeakoulun strategia on tärkein organisaation toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Tällä hetkellä voimassa oleva Karelia 2030 - kestävää elinvoimaa -strategia on laadittu vuosille 2020-2030. Strategia laadittiin osallistavana prosessina yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Karelia 2030 –strategiset valinnat

Strategiaa toteutetaan ja sen toteutumista seurataan vuositasolla Karelia/TASO -sopimusten, johdon katselmuksen sekä tavoite- ja kehityskeskustelujen avulla. Taloutta ja strategisiin mittareihin liittyviä toiminnallisia tuloksia seurataan kuukausittain ja strategisten kehittämistoimenpiteiden toteutumista kolmannesvuosittain toiminta- ja talouskatsauksessa. Aihealueittain toteutumista arvioidaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa 1-2 kertaa vuodessa tehtävien sisäisten auditointien avulla. Koko strategian toteutumisen arvioidaan kolmen vuoden välein väliarvioinneissa, joista ensimmäinen on vuonna 2023. 

Karelia 2030 -strategia