Kansainvälinen Karelia


Muuttuva työelämä ja moninaistuva yhteiskunta edellyttävät uudenlaista osaamista. Kansainvälisyysosaaminen on yksi työelämän avaintaidoista, jota haluamme kartuttaa osana koulutusta, kehittämistä ja tutkimustoimintaa. Kansainvälisyys eri muodoissaan kuuluu opiskelijoiden ja henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin.

Kehittämistyössä seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksia vuosille 2017 - 2025.

Keskeisiä kansainvälisyyden muotoja ovat:

  • Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus
  • Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
  • Kansainväliset koulutus- ja opetussuunnitelmayhteistyöhankkeet
  • Kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet
  • Koulutusvienti
  • Vieraskielinen koulutustarjonta
  • Kotikansainvälistyminen

Karelia tarjoaa monipuolisia kansainvälistymismahdollisuuksia liikkuvuuden ja erilaisten kehittämistehtävien muodossa opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Kansainvälisen opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden perustana on laaja kumppanikorkeakoulujen verkko ympäri maailmaa.

Olemme mukana tärkeimmissä korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ohjelmissa, jotka tarjoavat rahoitusta ja puitteita kansainvälistymisen systemaattiselle kehittämiselle.

Yhteystiedot:

Liisa Timonen

Kansainvälisten asioiden päällikkö

liisa.timonen[at]karelia.fi

+358 50 591 3397