sairaanhoitaja kuva2

 

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30 (AMK-valintakoe 13, Todistusvalinta 12: ylioppilastutkinto 7, ammatillinen perustutkinto 5)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus, jossa lähiopetusta on 5 - 10  päivää kuukaudessa. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua, ryhmässä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot vaativat välillä kokopäiväistä opiskelua.
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus

Syksyn hakuaika: 2.9. - 16.9.2020

Hakeminen > Valintaperusteet, syksy 2020

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyminen näkyy suoraan sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonaisvaltaisempaa, ja asiakkaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoitotyöstä on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Opinnoissa korostuvat hyvä työmoraali sekä eettiset ja ammatilliset päätöksentekotaidot. Opinnoissa pääset opiskelemaan Simula -simulaatioympäristössä ja sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja tai harjoittelua myös Voimala -oppimisympäristössä. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2