Opiskelu avoimessa


Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, lisätä tietojasi ja taitojasi tai tavoitteenasi on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on samanlaista kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleensä: opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vaatimukset ja opettajat ovat samoja. Opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun.

Opiskelu vaatii aina sitoutumista, motivaatiota ja aikaa. Yksi opintopiste (op) vaatii noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennainen osa on kalenterin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallistumisen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä. 


Yhteystiedot

Opiskelijapalvelut | Avoin AMK
Tikkarinne 9, Joensuu
Avoinna ma - pe klo 10 - 14
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoasiainsuunnittelija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikoissuunnittelija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi