Opiskelijoiden kokemuksia Green Care perusteet -opinnoista


Luontoyhteys voimavarana

Mielessäni matkaan tutun lammen rantaan. Lammesta on tullut tämän vuoden aikana ystäväni, tukijani ja huolieni vastaanottaja. Aina palatessasi kotiin lampiystäväni luota olen kokenut uudistumisen, voimaantumisen, sisuuntumisen. Luonnon syliin voin palata turvaan omana itsenäni, ilman vaatimuksia mistään muusta.

Luontoyhteyden löytäminen ei ole ollut helppoa. Jossakin elämänvaiheessa jopa hieman vierastin luontoa. Vaikka metsä näyttäytyi lapsen silmin mystisenä, jännittävänä ja monien tarinoiden paikkana, vieraantumiseeni vaikuttivat lapsuuteni kesät ja syksyt, jotka vietin perheeni kanssa marjastaen ja sienestäen, mikä oli kuitenkin liikaa. Menetin yhteyden luontoon useaksi vuodeksi.

Hiljalleen hakeutuminen omaan, luonnolliseen hyvinvointia tukevaan ympäristöön on syventänyt luontoyhteyttäni ja yhteenkuuluvuuttani luonnon kanssa. Green Care -opinnot ovat olleet minulle sysäys syvemmälle omaan itseeni ja luonnon antamaan moninaiseen hoivaan.

Opintojen ehdottomasti parasta antia ovat olleet opintoihin osallistuneiden aistikokemukset ja hyvinvointia tukevat ajatukset luonnosta ja luontoyhteydestä. Opinnot ovat vahvasti tukeneet ja auttaneet tunnistamaan luonnon hyvinvointivaikutuksia ja moninaisuutta useasta eri näkökulmasta. Voin myös hyödyntää opintoja asiakas-, potilas- ja vapaaehtoistyössä.

Elämme urbaanissa, modernissa ja moninaisessa miljöössä vahvuuksinemme ja heikkouksinemme kadottaen välillä itsemme tehokkuuden viidakkoon. Onneksi meillä on turvasatama, jonka avulla voimme saavuttaa jälleen ikiaikaisen yhteyden luonnon ja itsemme välillä.

Minna Penttinen

GreenCareSieni Kuva: Minna Penttinen


Green Care kesäopintoina

Green Care -opintojen valitseminen kesäopinnoikseni oli itsestäänselvyys, koska luonto on ollut aina lähellä sydäntäni. Ajattelin Green Care -menetelmien olevan hieno lisä tulevaan työhöni sosionomina ja tämä ajatus vain vahvistui kesän aikana. Käteen jäi laaja skaala luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä ja hyvä teoriapohja. Oma luontosuhteenikin selkeni, koska osa tehtävistä koski myös sen tarkastelua. Syksyn mittaan aloin jopa kypsytellä mielessäni ajatusta Green Care -aiheisesta opinnäytetyöstä. Saa nähdä miten käy…

Opintojakso sisälsi paljon lukemista ja kirjoittamista, mutta myös pohdintaa ja käytännön tehtäviä, kuten luonnossa käymistä. Parasta kesäopinnoissa oli se, että niitä sai tehdä omaan tahtiin missä ja milloin vain, kunhan palautti tehtävät ajoissa. Pääsin myös vierailemaan haastattelutehtävän merkeissä sellaiseen Green Carea käyttävään alani työpaikkaan, johon en välttämättä olisi muuten opintojeni aikana päässyt tutustumaan.

Tein ensimmäistä kertaa opintoja täysin verkko-opintoina ja näissä käytetty oppimisympäristö oli itselleni vieras. Täysin itsenäisissä opinnoissa sai tietenkin ottaa itseään aivan eri tavalla niskasta kiinni kuin normaaleissa päiväopinnoissa, mutta kuormitus oli loppujen lopuksi sopiva ja oppimisympäristö helppo käyttää. Suosittelen!

Lopuksi vinkki kesäopintoja harkitsevalle: Tutustu tehtäviin hyvissä ajoin ja esitä niihin tai opintojaksoon yleisesti liittyvät kysymykset ennen kuin opettajat jäävät ansaitulle kesälomalleen.

Mila Lähteenmäki
Sosionomiopiskelija
Hämeen ammattikorkeakoulu

Mila

 

Seuraava Green Care perusteet -opintojakso toteutetaan 4.2.2019 alkaen. 

Avoimen amk:n opintotarjontaan >>