uuden opiskelijan opas

Paljon onnea opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa opiskelemaan Kareliaan!

Tästä Uuden opiskelijan oppaasta löydät opintojesi aloitustiedot, ohjeita asunnon hankkimiseen jne.

Tekniikan korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen -aloitusinfo

Hyväksymiskirjeet syksyn 2018 yhteishaussa valituille

Ohjeita opiskelupaikan vastaanottamiseen, ilmoittautumiseen sekä todistuskopioiden toimittamiseen löydät täältä.

Saat käyttäjätunnukset Karelian tietoverkkoon opintojen alkaessa. Käy sitten tutustumassa Pakki-opiskelijaportaaliin, joka on opiskelijan tietopankki koko opintojen ajan.

Opiskelijakunta POKAn tervehdys uusille opiskelijoille!

Guide in English

Oppaan sisältö

 1. Rehtorin tervehdys
 2. Lukuvuoden aikataulu
 3. Työjärjestykset
 4. Opetussuunnitelma ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 5. Opintojen korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen näyttö (AHOT)
 6. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen
 7. Tutkintosääntö
 8. Kansainvälisyys
 9. Opintojaksot, työmäärä ja opiskelutavat
 10. Kirjastopalvelut
 11. Opiskelijan ohjaus
 12. Opiskelijakunnan ja vertaistuutoreiden tervehdys (suomenkieliset koulutukset)
 13. Opiskelijakunnan ja vertaistuutoreiden tervehdys (International Business)
 14. Opiskeluterveydenhuolto
 15. Liikuntapalvelut
 16. Opintotuki ja opintojen rahoitus
 17. Asuminen
 18. Opiskelijakunta POKA
 19. Hakijapalvelut & Opiskelijapalvelut
 20. Opiskelijan laatuopas
 21. Karelia viestimissä
 22. Karelian kampusten sijainnit, pysäköintiluvan saat opintojen ensimmäisenä päivänä vahtimestarilta näyttämällä henkilöllisyystodistuksen.
  Pysäköintiohjeet Tikkarinne-kampuksella

  Pysäköintiohjeet Wärtsilä-kampuksella
  Tiedepuistolla kadunvarsipysäköinti ja Hallitien pysäköintitalo (maksullinen)

 

 

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukuvuosi on lisäksi jaettu jaksoihin. Jaksoja on kolme; syys-, kevät- ja kesäjakso. Syys- ja kevätjaksoilla järjestetään työjärjestykseen merkittyä opetusta tai itsenäisesti suoritettavaksi suunniteltuja opintoja. Näille ajoille saat hakemasi opintotuen automaattisesti.

Kesällä on mahdollisuus suorittaa opintoja ja nopeuttaa valmistumistasi. Myös kesäopintoihin on mahdollista saada opintotukea (kesäkuu ja heinäkuu). Lisätietoja saat tästä mahdollisuudesta opintojen alussa.

Syys- ja kevätjaksojen aikana ei ole erillistä syys- tai talvilomaa, mutta joulun, vuodenvaihteen ja pääsiäisen aikaan voit vaihtaa vapaalle.


Lukuvuoden ajoitus 2019 - 2020

Työjärjestykset

Kaikkien opiskelijaryhmien työjärjestykset löytyvät TimeEdit-järjestelmästä. Koulutuksesi työjärjestyksen löydät seuraavasti:

TimeEdit - Ryhmät - Aseta aloitus- ja lopetuspäivämäärät - Etsi ryhmätunnuksella, jonka löydät täältä.

Monissa koulutuksissa osalla opintojaksoista vuosikurssin opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin (työjärjestyksessä näkyy siis useampi ryhmä). Ryhmäjako tehdään opintojen alussa.

Opetussuunnitelma ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintosi osaamistavoitteet ja kuvaavat suunnitellun ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Opetussuunnitelmien perustana ovat ammattikorkeakoulumme strategiset arvovalinnat: pyrimme olemaan edelläkävijä, toimimaan vastuullisesti ja kehittämään alueen työ- ja elinkeinoelämää sekä yrittäjyyttä.

Laadimme opetussuunnitelmat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja pyrimme ottamaan huomioon heidän näkemyksensä ja kehittämisajatuksensa, jotta sinun työllistymisesi olisi varmempaa.

Opintojaksot ovat yksittäisiä, erikseen arvioitavia tutkinnon osia. Opintojaksoilla voidaan käyttää monenlaisia opiskelu- ja suoritustapoja. AMK- ja YAMK- tutkintojen laajuus on 60 – 270 opintopistettä. Tutkintoosi sisältyy sekä ydinosaamisen että täydentävän osaamisen opintoja.

Koulutuksesi opetussuunnitelman löydät SoleOPS-järjestelmästä. Näin löydät oman opetussuunnitelmasi SoleOpsissa: valitse ”Lukuvuosi 2018–2019”, ”Ammattikorkeakoulututkinnot” tai "Ylemmät amk-tutkinnot) ja sitten valitse koulutuksesi.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa eli hopsia käytetään opintojen suunnittelun ja osaamisen sekä asiantuntijuuden kehittämisen välineenä. Suunnitelman laadit opintojen alkuvaiheessa. Saat apua opiskelusuunnitelmasi laatimiseen opettajatuutoriltasi ja/tai opinto-ohjaajaltasi. Suunnitelmaasi tarkennetaan vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä ja tarvittaessa myös muulloinkin, mikäli sinulla muutostarpeita.

Opiskelu luokassa

Opintojen korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen näyttö (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää aiemmin tai opintojesi aikana muualla hankittua osaamistasi osaksi tutkintoasi AHOT-menettelyllä (tunnistamis- ja tunnustamismenettely). AHOT-menettelyn avulla voit hyväksyttää sinulla jo olemassa olevaa, opintojen osaamistavoitteita vastaavaa osaamistasi korvaamalla, sisällyttämällä tai antamalla osaamisen näytön.

Lähtökohtana AHOT-menettelylle on elinikäisen oppimisen periaate, jonka mukaan sinulle opiskelijana syntyy osaamista sekä muodollisessa koulutusjärjestelmässä hankitusta osaamisesta, että sen ulkopuolella hankkimastasi epävirallisesta oppimisesta ja arkioppimisesta.

Opiskelijan ohje

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Karelian ja Joensuun Urheiluakatemian yhteistyö mahdollistaa sen, että voit yhdistää kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilusi ja tutkintotavoitteisen opiskelusi joustavasti. Joensuun Urheiluakatemiassa alueen oppilaitokset ja urheiluorganisaatiot työskentelevät yhdessä urheilijoiden opinto-, työ- ja urheilu-urien yhteensovittamiseksi.

Voit halutessasi suorittaa 5 - 15 opintotopistettä Urheiluakatemiavalmennus -opintoja (täydentävän osaamisen opinnot) osaksi tutkintoasi. Opintojaksojen kuvaukset löytyvät SoleOPSista täydentävien opintojen kokonaisuudesta.

Yhteyshenkilö Urheiluakatemiavalmennus -opintoihin liittyen on vastaava opinto-ohjaaja Mervi Kurula (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 523 4271).

Lisätietoja Urheiluakatemiasta ja hakemisesta.

Tutkintosääntö

Tutkintosäännössä on määritelty ammattikorkeakoulussa opiskelua koskevat yhteiset säännöt ja toimintatavat, joiden avulla sinun on mahdollista opiskella sujuvasti. Tutkintosääntö koskee opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyysosaaminen on kielitaitoa, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kulttuurien tuntemusta, verkostoja, osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja innostavaa oppimista. Kansainvälistyminen kannattaa - osaaminen tukee työllistymistäsi!

Erinomainen tapa kansainvälistyä opiskelun aikana on opiskelu- tai harjoitteluvaihto ulkomailla. Meillä on monipuolinen kumppankorkeakoulujen verkosto. Kareliasta lähtee vuosittain runsaasti opiskelijoita 2 – 12 kuukautta kestävään vaihtoon. Lisäksi on lyhyempiä opintomatkoja Eurooppaan tai Venäjälle. Kareliaan saapuu vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa noin sata vuodessa. Katso kumppanikorkeakoulut merkittyinä kartalla.

Opiskelijat saavat tietoa ja tukea opiskelu- ja harjoitteluvaihdoista sekä muista kansainvälistymisen väylistä ensisijaisesti kansainvälisyyskoordinaattoreilta. Ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon, eikä vaihtojakso hidasta valmistumista.

Ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat ovat myös vaihto-opiskelunsa aikana oikeutettuja opintotukeen sekä opintotuen asumislisään.

Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan vaihdon aikana. Turvallisuusasiat huomioidaan jo vaihdon suunnitteluvaiheessa ja mahdollisia kriisitilanteita varten on toimintasuunnitelma.

Kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa myös kotimaassa. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kotikansainvälistymiseen opintojen aikana. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi

 • Englanninkieliset oman alan opinnot
 • Kieli- ja kulttuuriopinnot
 • Yhteiset opinnot ja tapahtumat ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa
 • Opinnäytetyön tekeminen ulkomaalaisen opiskelijan kanssa
 • Harjoittelu monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa
 • Virtuaaliliikkuvuus
 • Kansainvälinen hanketoiminta

Lisätietoja

kv opiskelijat

Opintojaksot, työmäärä ja opiskelutavat

Opinnot muodostuvat opintojaksoista, joiden laajuus ja työmäärä ilmaistaan opintopisteinä. Opintojakson suorittamiseen liittyy ohjattua opiskelua eri tavoin sekä itsenäistä työskentelyä, esimerkiksi tehtäviä, kirjallisuutta, raportointia.

Lukuvuosi muodostuu 60 opintopisteestä eli 40 työviikosta (YAMK-opinnoissa noin 20 opintopistettä). Riittävä lepo ja vapaa-aika ylläpitävät jaksamista ja opiskelukykyä.

Opiskelijan työmäärä kuvataan opintopisteinä.
Yksi opintopiste = noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Yksi opiskeluviikko = 1,5 op ja vastaa 40 tunnin opiskelijan työtä (sisältää opetuksen, itsenäisen/ryhmä-/tiimityöskentelyn).
Lukuvuoden työmäärä (AMK-opinnot) = 1600 tuntia eli 60 opintopistettä.

Kontaktiopiskelu tapahtuu sovittuna aikana sovitussa paikassa. Kontaktiopiskelua ovat esimerkiksi lähiopetuspäivät ja luennot korkeakoulun tiloissa, opiskelijaryhmän tekemät opintomatkat tai reaaliaikainen etäluentojen seuraaminen.

Verkko-opiskelussa (etäopiskelu) käytät tieto- ja viestintäteknologiaa. Se tuo opintoihisi ajallista joustoa ja voit yleensä valita itsellesi parhaiten sopivan opiskeluajan ja -paikan. Verkko-opiskelun edellytys on tietokone, laajakaistayhteys, kuuloke-mikrofoni -yhdistelmä ja webkamera.

Ryhmässä opiskellen voit tehdä esimerkiksi projektitöitä ja opintoja erilaisten hankkeitten yhteydessä. Myös joitakin yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista suorittaa ryhmässä.

Itsenäinen opiskelu tarkoittaa sinulle opiskelijana esimerkiksi opiskelumateriaaleihin ja kirjallisuuteen tutustumista, oppimistehtävien tekemistä ja tietokoneen ääressä verkko-opiskeluympäristössä työskentelyä.

Monimuoto-opiskelu vaatii sinulta itsekuria, aktiivisuutta, ajanhallintaa ja määrätietoista vastuunottoa. Monimuoto-opiskelussa sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen opiskelu saavat uudenlaisia, viestintäteknologiaa hyödyntäviä muotoja.

Tentti kuuluu useisiin opintojaksoihin. Joitakin opintojaksoja voit suorittaa pelkästään esimerkiksi kirjatentillä.

Opiskelu työelämässä eli harjoittelut ja erilaiset projektityöt kehittävät asiantuntijuuttasi, ja saat opintojesi aikana mahdollisuuden luoda kontakteja tulevaisuutta ajatellen.

Opiskelijan ohjaus

Opiskelijana saat ohjausta opinto-ohjaajilta, opettajatutoreilta/ryhmävastaavilta ja/tai opettajilta. Opiskelijatutorit auttavat uutta opiskelijaa käynnistämään opintonsa tehokkaasti. Opiskelijapalveluiden henkilökunta antavat myös neuvoja opiskeluun liittyvissä asioissa. Myös vastaava opinto-ohjaaja auttaa opiskelijoita erilaissa tilanteissa. Henkilökohtaista ohjausta on saatavilla koko opiskeluajan.

Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulla on mahdollisuus kohtuullisiin erityisjärjestelyihin. Tuen tarpeesi voi liittyä esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai muuhun oppimiseen liittyvään vaikeuteen, fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen, vammaan, psyykkiseen uupumiseen, elämäntilanteeseen tai opiskelijan erilaiseen kieli- tai kulttuuritaustaan. Opinto-ohjaajat ja terveydenhoitajat voivat antaa yksilöllisiin erityisen tuen järjestelyihin liittyvää neuvontaa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

VIP-toiminta

Opiskeluterveydenhuolto

Tutustu terveydenhoitajien infoon.

Terkkari

Liikuntapalvelut

SYKETTÄ  Susirajalla on Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus. Sykettä-palveluita voivat käyttää Joensuussa Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat.

Opintotuki ja opintojen rahoitus

Voit saada opintotukea päätoimisiin opintoihisi ammattikorkeakoulussa. Opintojen aikana voit saada opintotukea, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus sekä ateriatuki (Kelan ateriatukikortti).

Kun olet korkeakouluopiskelija, saat opiskelija-aterian hinnasta alennuksen ravintoloissa, jotka ovat mukana Kelan ateriatuessa.

Voit saada opintorahaa vain opiskelukuukausilta. Kesäkuukausien (kesäkuu - heinäkuu) aikana voit saada opintotukea vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja sinulla on oikeus kesäopintotukeen.

www.kela.fi/opintotuki

www.kela.fi/ateriatuki

Lisää tietoa opintojen rahoitukset löydät mm. Opintopolusta ja Koulutusrahaston sivuilta.

Ravintola

Asuminen Joensuussa

Joensuun Elli on Joensuussa opiskelija-asuntoja tuottava, ylläpitävä ja vuokraava osakeyhtiö. Asukkaita ovat Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun sekä muiden joensuulaisten peruskoulun jälkeisten oppilaitosten opiskelijat.

Yleistä tietoa asunnonhankinnasta ja vinkkejä asumiseen löydät täältä www.alli.fi/allison/asuminen.

Muita asunnonvälittäjiä

Joensuun kaupungin asuntotoimisto

OVV Asuntopalvelut

www.asuntoverkko.com

www.vuokraovi.com

www.avara.fi

VVO& Lumo: Vuokra-asunnot Joensuu

Oletko vailla asuntoa?

Tilapäismajoitusta Itä-Suomen yliopiston ja Karelian uusille, syksyllä aloittaville opiskelijoille on tarjolla rajallinen määrä. Tilapäis-/hätämajoitustarkoituksessa ota yhteyttä housing(a)uef.fi.

 

Opiskelijapalvelut & Hakijapalvelut

Opiskelijapalveluissa sinua palvellaan muun muassa ilmoittautumisiin, opinto-oikeuteen, tutkintotodistuksiin ja opintotukeen liittyvissä asioissa.

Jos tarvitset virallisen, leimalla ja allekirjoituksella varustetun opiskelutodistuksen, voit tilata sen Opiskelijapalveluista. Lähetä sähköposti osoitteeseen opiskelijapalvelut(at)karelia.fi. Todistus postitetaan kolmen työpäivän kuluessa. Matka-alennuksiin oikeuttavia todistuksia (VR, Matkahuolto, paikallisliikenne) saat opintojen alettua.

Hakijapalveluissa sinua palvellaan ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä hakuasioissa.
 
Aukioloajat
ma - pe klo 10 - 14
Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.

Opiskelijapalvelut 013 260 6412, opiskelijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntiosoite: Tikkarinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

Hakijapalvelut 050 408 8429, 050 361 1871, hakijapalvelut(at)karelia.fi
Käyntiosoite: Tikkarinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

Opiskelijapalvelut

Karelia viestimissä

Karelian omien verkkosivujen lisäksi Karelia näkyy eri viestimissä. Ryhdy Karelian tykkääjäksi Facebookissa, niin saat Karelian ajankohtaispäivitykset omaan uutisvirtaasi. Kuvagalleriaamme Flickrissä dokumentoidaan ajankohtaisia tapahtumia kuvin, ja YouTube-kanavalla näet uusimmat videot. ISSUU:sta löydät julkaisumme, asiakaslehtemme, ja esitemateriaalia.

Karelia Facebookissa

Karelia Twitterissä

Karelia Flickr:ssa

Karelia Instagramissa

Karelia YouTubessa

Karelia Linkedin

Karelian blogit

Karelian julkaisuja ISSUUssa