Hyödynnä koulutuksiin saatava taloudellinen tuki

Tukea Täsmä- ja RekryKoulutuksiin

Onko yritykselläsi tarve päivittää osaamista vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin? Tarvitsetko uusia ammattitaitoisia työntekijöitä yritykseesi?

Karelia-ammattikorkeakoulu on osaamisen kehittämisen asiantuntija. Kartoitetaan yhdessä yrityksesi rekrytointi- ja osaamistarve ja laaditaan opintosuunnitelma. Karelia-amk kouluttaa tarvittavan osaamisen ja tulevaisuuden tekijät.

Tarvittavan osaamisen hankkiminen on ajankohtaista juuri nyt. Koulutuksiin on mahdollista hakea ELY-keskukselta/TE-toimistosta tukea. Karelia-amk on ELY-keskuksen sopimuskouluttaja Täsmä- ja RekryKoulutuksissa. Järjestämme Täsmä- ja RekryKoulutuksia seuraavilla aloilla:

ICT-ala

 • ICT-alan ketterät projektit
  Lean Six Sigma -menetelmät, palvelumuotoilu, projektijohtaminen ja ketterät projektiimit. Ota asiakaskokemus keskiöön!

 • ICT-alan myynti, asiakkuudet ja digimarkkinointi
  ICT-alan ratkaisumyynti ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen, asiakkuusajattelu, asiakkuuksien hallinta ja -johtaminen sekä digitaalinen markkinointi myynnin tueksi.

 • ICT-alan ohjelmistotekniikka
  Ohjelmointitekniikka, tekoäly, koneoppiminen ja älykäs automaatio, projektinhallinta ja pilvipalveluiden hyödyntäminen sekä käyttöliittymät ja palvelumuotoilu. Ota SMART ICT haltuun!

Teknologiateollisuuden ala

 • Teknologia-alan tuotannon- ja tuotteen kehittäminen
  Tuotannon- ja tuotekehityksen modernit ja ketterät kehittämismenetelmät, tarkkuusvalmistus,  yrityksellesi välttämättömät osaamiset ja teknologiat kuten toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmät, mittausteknologiat ja laadunhallinta, tuotesuunnittelu ja tietomallinnus, ohjelmistotekniikka, tekoäly, koneoppiminen ja robotiikka sekä elinkaaritietous ja kestävä kehitys.

 • Teknologiateollisuuden alan liiketoimintaosaaminen
  Teknologiateollisuuden alan liiketoimintaosaamisen keskeiset taidot kuten ratkaisumyynti- ja asiakaspalvelutaidot, asiakkuusajattelu, asiakkuuksien hallinta ja -johtaminen sekä digitaalinen myynti ja markkinointi.

 • Teknologiateollisuuden esimiestyö ja johtaminen 
  Henkilöstöjohtamisen valmiudet kuten itsensä johtaminen ja työn johtaminen, digijohtaminen ja etäjohtaminen, projektien ja tiimien johtaminen, verkostojen johtaminen, tiedolla johtaminen sekä turvallisuusjohtaminen.

Kaupan ja hallinnon ala

 • Kaupan ja hallinnon alan liiketoimintaosaaminen
  Liiketoimintaosaamisen trendit kuten raportoinnin ja tiedon visualisoinnin osaaminen sekä talous- ja tiedolla johtaminen liiketoiminnan johtamisen osana. Ota myös uudet HR:n-ja rekrytoinnin välineet käyttöösi!

 • Kaupan ja hallinnon alan palvelukehitys- ja asiakkuusajattelu
  Asiakaslähtöiset palvelujen kehittämisen menetelmät, kuten asiakkuusajattelu ja palvelumuotoilu sekä valmiudet johtaa asiakkuuksia. Varmista myös osaaminen erilaisissa palvelukanavissa huomioiden asiakaskohtaamisten laatu.
 • Kaupan ja hallinnon alan myynti ja markkinointi
  Digitaalisen markkinoinnin työvälineet ja alustat ja tue tehokkaasti myyntiä digimarkkinnoin avulla.

Monialaosaaminen

 • Prosessi- ja laadunhallinta
  Prosessikeskeiset kehittämismenetelmät sekä asiakasohjautuva toimintamalli. Mimimoi virheet, kasvata tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Satsaa tuloksiin!

 • Ketterä kehittäminen
  Ketterän kehittämisen menetelmät kuten Lean, Agile ja palvelumuotoilu sekä johda organisaatiosi jatkuvan parantamisen tielle. Ota uuden ajan tiimityötaidot käyttöösi. Vuorovaikutus, tiimityön käytänteet ja uuden ajan välineet keskiössä.

 • Digitalisaatio-osaaminen
  Digistrategiaosaamista, digiajan johtamisosaamista sekä digiasiantuntijuutta. Kehitä digitalisaatio-osaamista ja harppaa uuteen aikaan ja tulevaisuuden työhön!

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksista

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka räätälöidään yhteistyössä yrityksen, Karelia-ammattikorkeakoulun ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tukee koulutusta taloudellisesti, jos koulutukseen on vahvat työ- ja elinkeinopoliittiset perusteet. Koulutuksen kokonaiskustannukset yrityksellesi ovat 30–50 % koulutuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.Yhteishankintakoulutusten rahoitusmuotoja ovat mm. :

MuutosKoulutus

Kun työnantaja haluaa auttaa irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen. Lue lisää MuutosKoulutuksista

TäsmäKoulutus

Kun työnantajalla on tarve päivittää tai kehittää nykyisen henkilöstön osaamista. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnantajan tarpeen mukaan räätälöidystä ammatillisesta koulutuksesta sovituille työntekijöille.Täsmäkoulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden. Lue lisää TäsmäKoulutuksista

RekryKoulutus

Kun työnantajalla on tarve rekrytoida, mutta osaavaa henkilökuntaa ei löydy. RekryKoulutukseen haetaan työntekijöitä, jotka saavat työpaikan yrityksestä hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen. Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulutuksesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoimaa. Vähimmäiskesto 10 koulutuspäivää. Täydennyskoulutusten sisältö, laajuus, toteutustapa, ajankohta ja koulutuspaikka sovitaan työnantajan kanssa yhdessä. Lue lisää RekryKoulutuksista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi