Vahvista asemaasi työelämässä työvoimakoulutuksella

 

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille. Käytännönläheisellä koulutuksella täydennetään aiemmin hankittua ammattitaitoa.

Työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. TE-toimisto valitsee koulutukseen pääsevät opiskelijat.

Haettavat työvoimakoulutukset

Haettavana olevat työvoimakoulutukset TE-palvelujen sivuilla: www.te-palvelut.fi

Älykkäästi töihin - projektiosaajavalmennus

Haluatko kehittää projektitoiminnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimityöskentelystä ja yritysyhteistyöstä? Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennus on väyläsi työelämään. Voit tämän valmennuksen kautta suuntautua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja samalla päivittää osaamisesi tulevaisuuden projektiosaamisen taidolla ja tiedoilla. Valmennuksessa olevat kouluttautuvat tulevaisuuden projektiosaajiksi, perehtyvät käytännön tiimiperusteisen tekemisen kautta oikeaan yrityshaasteeseen ja rakentavat samalla itselleen ja yrityksen tavoitteita täydentävän tehtävänkuvan.

Lue lisää valmennuksesta

Nuoret kohti työtä! -palvelu

Nuoret kohti työtä -on tarkoitettu sinulle, jos olet alle 30-vuotias, sinulta puuttuu perusasteen jälkeinen koulutus tai työttömyytesi on pitkittynyt. Tässä palvelussa saat ohjausta työllistyäksesi tai hakeaksesi koulutukseen. VMP ja Karelia yhdistävät palvelussa osaamisensa taatakseen sinulle vieläkin paremmat mahdollisuudet onnistua uraunelmissasi! Autamme sinua oman polkusi löytämisessä, olipa se koulutuspolku, työllistymispolku tai jotain ihan muuta! VMP:n ja Karelia-amk:n henkilökohtaiset sparraajat miettivät kanssasi, millainen opiskelu tai mikä ala olisi paras juuri sinulle!

Lue lisää palvelusta

Valmenna yrityksellesi jatkaja - Jatkajaksi valmiiseen yritystoimintaan -valmennus

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä alueen yritystoimintaa edistävien toimijoiden kanssa jatkajille tai yritystoiminnasta kiinnostuneille valmennuksen työvoimakoulutuksena. Valmennuksen tavoitteena on edistää omistajanvaihdoksia ja kehittää yrittäjyysosaamista sekä yritystä myyntikuntoon. Päämääränä on Pohjois-Karjalan elinkelpoisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, työllisyyden parantaminen ja alueen elinvoimaisuuden tukeminen.

Lue lisää valmennuksesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lähtien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tukemisesta sovitaan TE-toimistossa. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitokselta.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167