yamk1


Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK) tai Medianomi (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 18.3. - 1.4.2020

Valintakoe

Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

Koulutuskalenteri 2019-2020

Maailma on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä enemmän kuin sitä edeltävänä aikana koko ihmiskunnan historiassa - ja vauhti vain kiihtyy. Näin ollen kyky ja uskallus reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista alasta riippumatta.

Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena tradenomina ja restonomina sinulla on valmiudet toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Karelia-amk:sta valmistuneet tradenomit, restonomit ja medianomit (yamk) voivat toimia muun muassa liiketoimintapäällikköinä, palvelupäällikköinä, projektipäällikköinä, kehityspäällikköinä, henkilöstöpäällikköinä, laatupäällikköinä, yksikön tai osaston johtajina tai yrittäjinä.

Pääosan opinnoista suoritat etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkoa hyödyntäen. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi. Koulutukseen sisältyvät lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

opintopolku nappi uusi2