yamk2


Uusiutuva energia

Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK) tai Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1 - 2 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 20
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 1 - 2 lähipäivää kuukaudessa

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019

Valintaperusteet ja pääsykoe

Opetussuunnitelma

Ajoitussuunnitelma 2019 - 2020

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään Suomessa lisäämään niin, että sen osuus energiankulutuksesta vuonna 2020 on 38 prosenttia (32 prosenttia vuonna 2014). Tavoitteeseen pääseminen vaatii selkeitä lisäpanostuksia uusiutuvan energian tuotantoon, mikä puolestaan vaatii lisää alan osaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulun uusiutuvan energian insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on näkemys kestävän kehityksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja taito kehittää energia-alaa yritysten ja organisaatioiden johtotason tehtävissä. Samalla hankit valmiudet itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, esimies- ja opetustehtävissä. Tehtäväsi voivat liittyä uusiutuvan energian hankintaan, lämpöliiketoimintaan, suunnittelu- ja kehittämistoimintaan tai alan opetukseen. Ilmastonmuutoksen nouseminen kestävyyden keskeiseksi mittariksi synnyttää uusiutuvan energian alalle runsaasti uutta kehitys- ja liiketoimintaa.

Uusiutuvan energian koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähipäiviä on 1 - 2 kuukaudessa. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

 

opintopolku nappi uusi2