Painoalat ja teemat

 

"Painoalat ovat Karelian valitsemia strategisia vahvuusalueita, joissa tavoittelemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista ja asiantuntijuutta." (Karelia 2020 -strategia)

Painoalavalinnat perustuvat alueellisiin, kansallisiin ja maailmanlaajuisiin kehityshaasteisiin. Etsimme ratkaisuja näihin haasteisiin työelämän tarpeita vastaavalla koulutuksella, monialaisella TKI-toiminnalla eri alojen osaamista hyödyntäen sekä toimimalla aktiivisesti osaamis- ja kehittämisverkostoissa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita sekä toiminnan avoimuutta edistämme painoalojen aktiivisen julkaisutoiminnan avulla.

Painoalojamme ovat uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit. Näihin liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla edistämme vahvasti alueellista elinkeinojen uusiutumista, kasvua, innovaatioiden käyttöönottoa ja yrittäjyyttä. Lisäksi hyödynnämme painoalojen asiantuntemusta koulutuksessa ja palveluliiketoiminnassa. Painoalat profiloivat opiskelijoiden opintoja ja osaamista. Organisaatiomme eri tehtävien yhteistyötä tukevat myös painoaloihin kytkeytyvät oppimis- ja palveluympäristöt.