Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit


Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalalla keskitytään uusiutuviin luonnonvaroihin ja biotalouteen perustuvien kestävien energiaratkaisujen ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on myös lisätä puurakentamista ja puupohjaisten materiaalien käyttöä. Painoalalla kehitetään energiatehokkuutta parantavia ja ympäristöä säästäviä innovaatioita, joissa hyödynnetään vahvaa osaamistamme luonnonkuitukomposiiteissa ja tarkkuusvalmistuksessa.

Painoalan toimintaa tukee oppimis- ja palveluympäristö Dynamo, johon kuuluvat Energiapuisto sekä tarkkuustekniikan ja puurakentamisen laboratoriot.

 

infodiat tki3 www

TKI-toiminnan painopisteitä

Uusiutuva energia

Tavoitteena on uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän kansainvälisen tason osaamisen kehittäminen ja energiahuollon suunnittelu elinkeinotoiminnan kannattavuuden vahvistamiseksi Itä-Suomessa. Erityisosaamistamme ovat alueellisten bioraaka-aineiden jalostusarvon nostaminen, puupolttoaineiden hankinta, logistiikka ja laadunhallinta, energialiiketoiminta sekä neste- ja kaasumaisten biopolttoaineiden tuotantoprosessit ja -teknologiat.

  • Lämmön- ja sähkön tuotanto
  • Suunnittelu, mittaus ja tuotetestaus
  • Metsäbiotalous
Tarkkuustekniikka

Tarkkuustekniikka on valmistus- ja materiaaliteknologioiden sekä mittaamisen syvällistä ymmärtämistä ja lisäarvon tuottamista tuotteisiin. Tavoitteena on löytää tuotantoteknologialle uusia sovellusalueita, edistää tarkkuustekniikkaan pohjautuvaa liiketoimintaa sekä tukea kasvuyrittäjyyttä. Lue lisää.

  • Tarkkuustekniikka
  • Materiaalitekniikka
  • Mittaaminen
Puurakentaminen ja rakennetekniikka

Puurakentamiseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskitytään tuotekehitykseen, teknologioiden kehittämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, erityisesti viennin edistämisen näkökulmasta. Lue lisää.

  • Rakennetekniikka ja -fysiikka
  • Tuotekehitys
  • Rakennuttaminen

Yhteystiedot 

Asko Puhakka
kehittämispäällikkö
asko.puhakka[at]karelia.fi
puh. 0500 674 676

Ville Kuittinen
kehittämisasiantuntija
ville.kuittinen[at]karelia.fi
puh. 050 532 6131