Uudistuvat hyvinvointipalvelut


Uudistuvat hyvinvointipalvelut -painoalalla keskitytään hyvinvointipalvelujen uudistamiseen, hyvinvointia tukevien tuotteiden, palvelujen ja teknologisten ratkaisujen monialaiseen kehittämiseen sekä niiden vientiin kansainvälisille markkinoille. Asiantuntijuutemme liittyy erityisesti ikäosaamiseen, palliatiiviseen hoitoon ja kuntoutusosaamisen vahvistamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen ja sähköisiin palveluihin sekä hyvinvointi- ja maaseutumatkailuun. 

Oppimis- ja palveluympäristö Voimalassa opiskelijat, painoalan asiantuntijat ja työelämäkumppanit toimivat yhdessä työelämän kehittämistehtävissä. Osallistumme aktiivisesti maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon Siun sote -mallin rakentamiseen.

Painoala profiloi myös koulutuksen kehittämistä. Erityisen vahva TKI-kytkentä on ylemmillä ammattikorkeakoulututkinnoilla Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Ikäosaaminen. TKI-toiminnan kannalta tärkeitä ovat myös erikoistumiskoulutukset Huomisen matkailukohde sekä Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjä.

 

infodiat tki2 www

TKI-toiminnan painopisteitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa keskeistä on käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa sekä osaamisen uudistaminen. Toimimme 1.1.2017 toimintansa aloittaneen Siun soten kumppanina kehittämistyössä.

Ikäosaaminen

Ikäosaaminen on ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin vaikutuksiin liittyvää osaamista. Ikääntyminen koskettaa koko yhteiskuntaa, ja ikäosaamista tarvitaan kaikilla sektoreilla, jotta ikäihmisten hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman laaja-alaisesti ja voimavaralähtöisesti.

Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti ihmisten tapaa hankkia tietoa, kuluttaa palveluja, hoitaa asioitaan ja olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Digitalisaation avulla uudistetaan palveluja ja toimintatapoja.

Matkailu- ja kulttuuripalvelut

Matkailu on kansainvälinen ja voimakkaasti kasvava toimiala. Matkailu- ja kulttuuripalveluita kehitetään asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Matkailun kehittämisen keskiössä on maaseudun ja paikalliskulttuurin hyödyntäminen.

Yhteystiedot

Tuomas Lappalainen
kehittämispäällikkö
tuomas.lappalainen[at]karelia.fi
puh. 050 521 5607