Rural Finland -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke tarjoaa käyttöönne maaseutumatkailun yritysbarometri -työkalun, jonka avulla voitte kerätä alueenne maaseutumatkailuyrityksistä ajankohtaista tietoa yritysten tarjoamista palveluista, työllistävyydestä, matkailuliiketoiminnan liikevaihdon osuudesta, hanketoimintaan osallistumisesta, yrityksen toiminnan viimeaikaisesta kehittymisestä ja kehitysnäkymistä. Työkalun avulla voitte havainnoida myös maaseutumatkailukentän muutoksia toteuttamalla barometrikyselyn esimerkiksi vuoden välein tai hankkeiden alkaessa ja päättyessä. Näin saatte tietoa paitsi toimialan kehityksestä myös työkalun hankkeidenne vaikuttavuuden arviointiin.    

Maaseutumatkailun yritysbarometri koostuu yrityksille suunnatusta kyselystä, joka voidaan suorittaa sähköisesti tai keräämällä aineisto puhelimitse sähköiseen lomakepohjaan. Kyselyn toteutukseen tarvittavan tarkemman ohjeistuksen ja kyselylomakemallin voitte ladata tästä linkistä.

Toivomme, että otatte tarjotun barometrityökalun ahkerasti käyttöönne. Sen avulla pystytte todentamaan toimialalla tapahtuvia muutoksia alueellanne. Mitä laajemmin työkalua käytetään, sitä enemmän saamme vertailukelpoista tietoa myös kansallisesti.

Lisätietoja:
Raija Ruusunen (raija.ruusunen(a)karelia.fi, 050 356 0897)

Rural Finland -mittaristo - maaseutumatkailun yritysbarometri (ohjeistus ja lomakemalli)