Rural Finland -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke tarjoaa käyttöönne maaseutumatkailun yritysbarometri -työkalun, jonka avulla voitte kerätä alueenne maaseutumatkailuyrityksistä ajankohtaista tietoa yritysten tarjoamista palveluista, työllistävyydestä, matkailuliiketoiminnan liikevaihdon osuudesta, hanketoimintaan osallistumisesta, yrityksen toiminnan viimeaikaisesta kehittymisestä ja kehitysnäkymistä. Työkalun avulla voitte havainnoida myös maaseutumatkailukentän muutoksia toteuttamalla barometrikyselyn esimerkiksi vuoden välein tai hankkeiden alkaessa ja päättyessä. Näin saatte tietoa paitsi toimialan kehityksestä myös työkalun hankkeidenne vaikuttavuuden arviointiin.    

Maaseutumatkailun yritysbarometri koostuu yrityksille suunnatusta kyselystä, joka voidaan suorittaa sähköisesti tai keräämällä aineisto puhelimitse sähköiseen lomakepohjaan. Kyselyn toteutukseen tarvittavan tarkemman ohjeistuksen ja kyselylomakemallin voitte ladata tästä linkistä.

Helpoin ja suositeltavin tapa toteuttaa kysely on käyttää Rural Finland -hankkeen henkilöstön teille toimittamaa valmista kyselylomaketta ja -linkkiä. Tällöin teille jää tehtäväksi ainoastaan aineistokeruu. Voitte toimittaa linkin edelleen yrittäjille tai voitte käyttää sitä itse kerätessänne aineistoa puhelimitse. Valmista linkkiä käytettäessä Rural Finland -hanke toimittaa teille kerätystä aineistosta myös pika-analyysit ja kaaviot sekä aineiston kokonaisuudessaan, mikäli haluatte itse analysoida aineistoa syvällisemmin. Aineisto jää kokonaisuudessaan myös Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston käyttöön.

Halutessanne voitte siirtää myös kysymykset omaan haluamaanne sähköiseen lomakepohjaan hyödyntäen ohjeistuksessa olevia neuvoja lomakkeen muotoiluun, kysymysten koodaamiseen ja analysointiin.

Toivomme, että otatte tarjotun barometrityökalun ahkerasti käyttöönne. Sen avulla pystytte todentamaan toimialalla tapahtuvia muutoksia alueellanne. Mitä laajemmin työkalua käytetään, sitä enemmän saamme vertailukelpoista tietoa myös kansallisesti.

Lisätietoja barometristä teille antavat:
Raija Ruusunen (raija.ruusunen(a)karelia.fi, 050 356 0897)
Katja Pasanen (katja.pasanen(a)uef.fi, 050 439 0925)

Rural Finland -mittaristo - maaseutumatkailun yritysbarometri (ohjeistus ja lomakemalli)