COVID-19 koronapandemialla on ollut ennennäkemättömän voimakas vaikutus matkailuun kaikkialla maailmassa. Pandemian vuoksi asetuilla rajoituksilla ja suosituksilla on ollut välitön vaikutus matkailukysynnän lähes täydelliseen pysähtymiseen. Matkailun ja yritystoiminnan vastuullisen uudelleen käynnistämisen edellytyksenä on, että elinkeinon käyttöön tarjotaan riittävästi tietoa ja ohjeistusta matkailijoiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu kattavasti tietoa ja ohjeita vaadituista terveys-, hygienia- ja turvallisuustoimenpiteistä matkailualan yritysten ja matkailijoiden käyttöön. Ohjeistuksen tavoitteena on tarjota matkailuelinkeinon käyttöön selkeät ohjeet keskeisistä turvallisuutta, terveyttä ja hygieniaa koskevista käytännöistä, joiden avulla yritykset voivat taata turvalliset olosuhteet asiakkailleen ja työntekijöilleen.

 

TEM ohjeet matkailuyrityksille