Rural Finland -koordinaatiohankkeessa toteutettiin restonomiopiskelija Mira Pekkisen tekemänä matkailuhankkeita koskeva selvitys kevään 2017 aikana. Hankeselvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, millä tavoin kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 matkailuhankkeet toteuttavat matkailun kansallisia strategisia tavoitteita. Tavoitteet koottiin suurelta osin Matkailun tiekartasta 2015–2025, mutta pohjana hyödynnettiin myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa (2014).

Selvityksessä ei ollut mahdollista käsitellä Manner-Suomen maakuntien kaikkia matkailuhankkeita. Sen sijaan tavoitteena oli luoda yleiskuva hanketoiminnan tilanteesta, joten selvityksessä keskityttiin vain alueiden merkittävimmiksi katsottuihin kehittämishankkeisiin. Hankkeita peilattiin Suomen matkailustrategian kehittämisteemoihin ja niistä etsittiin teemoja eteenpäin vieviä toimenpiteitä. Selvityksen aineistona toimivat valittujen hankkeiden hankesuunnitelmat, joista ilmenivät hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet. Analysoituja hankesuunnitelmia oli yhteensä 74. Työssä ei pyritty arvioimaan yksittäisten hankkeiden toimintaa vaan tarkastelemaan alueellisia yleiskuvia. Selvityksessä käytetyn analysointitaulukon tiedot ovat suoria lainauksia hankesuunnitelmista.

Selvitys pyrkii omalta osaltaan tukemaan kansallisen matkailustrategian toteutumista. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää pohjana maaseutumatkailun koordinointitoiminnassa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Selvityksessä käytetyn analysointitaulukon tiedoista näkee helposti, mitä kunkin maakunnan merkittävimmissä matkailuhankkeissa tehdään. Analysointitaulukon pohjalta voi saada myös uusia ideoita ja ajatuksia niin käynnissä olevien kuin tulevienkin hankkeiden toimenpiteisiin.

 

Selvityksessä käytetty analysointitaulukko hanketietoineen (Excel)
Mukana olleet hankkeet löytyvät taulukon välilehdiltä maakunnittain. Lisäksi ylimaakunnalliset ja kansalliset hankkeet ovat omilla välilehdillään.

Lyhyt kuvaus hankeselvityksen käytännön toteutuksesta (pdf)

Selvityksen voi ladata kokonaisuudessaan Theseuksesta.

Lisätietoja selvityksestä: raija.ruusunen(a)karelia.fi, 050 3560897